Leia endale auto


Kõik margid

Kõik mudelid

Kõik kütuseliigid

Kõik käigukastid

Kõik värvidKõik asukohad

Tingimused

MÕISTED

Veebileht – domeeni XXXX.ee ja selle alamdomeenide kaudu kättesaadavate dokumentide (sealhulgas piltide, .php., .html., ja teiste failide) kogum. Haldaja – Kodulehekülje omanik ja valdaja on ALD Automotive Eesti AS, reg. kood 11094435. Kasutaja – iga füüsiline ja juriidiline isik (väljaarvatud Omanik), kes kasutab Kodulehekülge. Teenused – kõik Kodulehekülje vahendusel Kasutajale pakutavad teenused.
 • 1. ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED
  • 1.1. Kasutaja peab Veebilehe kasutamiseks kinnitama, et ta nõustub ja täidab käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi Kasutustingimused), kasutab Veebilehte Kasutustingimustes toodud korras ning järgides muid Kasutustingimustes toodud regulatsioone. Kasutaja nõustub, et Veebilehele sisenedes ja seda kasutades, on Kasutustingimused Veebilehe kasutamise osas ülimuslikud Haldaja ja Kasutaja vahel kehtivatest eelnevatest kokkulepetest ja lepingutest. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu kõigi Kasutustingimustega, ei ole Kasutajal õigus Veebilehte kasutada. Veebilehe kasutamine Kasutaja poolt, on Kasutaja täielikult väljendatud nõusolek Kasutustingimustega kaasaarvatud kõikide võimalike Kasutustingimuste muudatustega tulevikus.
  • 1.2. Veebilehe kasutamine Kasutaja poolt, on Kasutaja kinnitus, et ta on Kasutustingimuste sisust täielikult aru saanud.
  • 1.3. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega: Firefox, Interenet Explorer, Opera jne. Veebilehe kasutamine programmide abil, mis saadavad Veebilehele (XXXX.ee) automaatseid päringuid mistahes eesmärgil on rangelt keelatud.
  • 1.4. Veebilehe kasutamiseks loetakse Veebilehe sisuga tutvumist või allalaadimist vastavalt Kasutustingimustele kasutades üldotstarbelist veebilehitsejat.
  • 1.5. Veebilehe kasutamiseks viisil, mis ei ole toodud Kasutustingimuse punktis 1.4., on vajalik Haldaja kirjalik luba.
  • 1.6. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehel pakutavaid võimalusi ja informatsiooni vastavalt heale tavale häirimata teisi kasutajaid, süsteemi, Haldajat ja/või Veebilehe sisu.
  • 1.7. Kasutaja ei tohi teostada toiminguid Veebilehe turvalisuse, stabiilsuse või operatsiooni kiiruse kahjustamiseks. Eelpool toodud toiminguid, mis võivad kahjustada Veebilehe normaalset funktsioneerimist, loetakse kriminaalkuriteoks ja on kriminaalkorras karistatavad.
 • 2. AUTORIÕIGUS
  • 2.1. Veebileht, selle sisu koos kõikide andmebaaside, tekstide, uudiste, sõnumite, piltide, graafilise ja muusikalise kujundusega (käesolev loetelu ei ole piiratud eeltooduga) ning nende avaldamisõigus kuulub Haldajale. Kõik vastavad õigused on säilitatud ja kaitstud autoriõigusega, kui ei ole sätestatud teisiti. Veebilehel avaldatud informatsioon, kasutatud autode reklaam, pildid, uudised, teadaanded ja muu selline on Haldaja intellektuaalne omand.
  • 2.2. Kasutajal ei ole õigust Veebilehte ja selle koostisosi mistahes viisil kopeerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse ja muul viisil kasutada. Sellised õigused kuuluvad ainult Haldajale.
  • 2.3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebilehe või selle koostisosade kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
 • 3. LÕPPSÄTTED
  • 3.1. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Veebilehe arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi.
  • 3.2. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest Veebilehe vahendusel. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutustustest ei teavitata.
  • 3.3. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus koheselt piirata või peatada Kasutaja õigused Veebilehe kasutamiseks.
  • 3.4. Veebilehel sisalduv informatsioon on üldinformatiivne ning Haldaja ei ole vastutav Veebilehe sisu täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Haldaja ei vastuta mistahes ajahetkel mistahes tagajärgede, kahju või Kasutaja õiguste rikkumise eest, mis on põhjustatud Veebilehel avaldatud informatsiooni kasutamisest või Veebilehe mittetoimivuse eest.
  • 3.5. Kui Haldaja ja Kasutaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse see Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus.